فلج شدن جعفر دهقان بازیگر سینما به خاطر بازی در یک سریال

جعفر دهقان بازیگر تلویزیون و سینما که مهمان برنامه «سریالیست» بود گفت: سر یکی از سریال‌ها از اسب زمین خوردم و مهره‌های گردنم به نخاعم فرو رفت. سمت راستم فلج شد. ۶ ماه گوشه خانه افتاده بودم. حالم خیلی بد شد و در نهایت جراحی کردم که به خیر گذشت.

۰ نظر