افشاگری عجیب در خصوص صدورحکم اعدام به خاطر فیلم «قیصر»

پارسینه: نجفی نخستین معاون سینمایی ارشاد گفت: خلخالی برای قیصر مرا محکوم به اعدام کرد. حضرت امام پذیرش مسئولیت را بر من تکلیف کرد. مرحوم خلخالی بر اساس اطلاعات غلط حکم اعدام مرا داد. قبل از ممنوع‌الخروجی بی‌صدا از کشور خارج شدم.

۰ نظر