بابالنگ دراز - قسمت دوم

قسمت دوم از کارتون خاطره انگیز بابا لنگ دراز.

این قسمت : خداحافظ جان گریر

بابا لنگ دراز
۰ نظر