اولین تجربه‌ رویا تیموریان در قاب تلویزیون در سریال رعنا سال 67

اولین تجربه‌ی من در قاب تلویزیون به کارگردانی داوود میرباقری که همکاری با او برایم مانند دانشگاهی دوباره بود از سواد، پختگی و عشق به حرفه‌اش. با گذشت سال‌های سال هنوز شیرینی این تجربه لبخند به لبانم می‌آورد

۰ نظر