پشت پرده پول جمع کردن چهره ها برای کودکان بیمار

صحبت های فراز الوند که از بلبشوی پول جمع کردن سلبریتی ها برای کمک به کودکان بیمار و نیازمند صحبت می شود و میگوید وزارت بهداشت کجاست؟ مگر همه کودکان نیازمند می توانند به صدا و سیما بیایند؟

سلبریتی
۰ نظر