آیدین نوه شیرین زبون خواهر گوهر خیراندیش مریم بانو

سلام عزيزان شب خوش…
آيدين كوچولوي ما رفته دَدَر و معدن قاقالي لي را كه ميگه به به است پيدا كرده قابل توجه اينكه كشوي كمد خدا را شكر محكم ساخته شده وخيال بابا علي اش جمع است كه بچه آسيب نديده است من قربان اين نوه شيرين زبان خواهرم مريم بانو بروم .
پ.ن: در پستهاي قبلي ام فيلم كوتاهي از شيش ماهگي آيدين در هنگام خواب گذاشته ام كه آن لحظه را بسيار دوست ميدارم .

۰ نظر