ویدیو جالبی که دیار دختر امیررضا دلاوری به پناه استخری هدیه داد

امروز صبح با این ویدیو از خواب پاشدم...
با ویدیویی که دیار قشنگم برای پناه درست کرده با این همه عشق...
دونه دونه عکسارو خودش انتخاب کرده و ادیت کرده... موزیکشم همینطور...
پناه چقدر خوشبخته که از روزی که چشماشو باز کرد و اومد تو این دنیا تو دوستش بودی دیارم... همیشه همه جا هواشو داشتی...
صبوری کردی تا بزرگ شه بتونه کنارت باشه...
کوچولو بود چقدر باهاش را میومدی...
قربون دل مهربونت بشم من اخه خاله... .
با وجود الهام و امیر معلومه که یه دختر پر عشقی مثل تو، تو این دنیا میاد و زندگی ادمارو قشنگتر میکنه...
مامانت یکی از مهربونترین ادمای این دنیاس...
توام شدی مثل مامان الهام عزیزدلم، خوشگلم...
مرسی برای ویدیو خوشگلت...

۰ نظر