جوکر تایم مجید واشقانی از یک خواننده لس آنجلسی

مجید واشقانی این فیلم را در صفحه رسمی خود منتشر کرد. مجید واشقانی در توضیح این ویدئو نوشت: اگر لحظه ای خندیده باشید

۰ نظر