روایت تلخ بهنوش بختیاری از شبی که تصمیم به خودکشی گرفت:

روایت تلخ بهنوش بختیاری از شبی که تصمیم به خودکشی گرفت: قرص ها را ریختم کف دستم و… چرا به پدر و مادرم فحاشی می کنید؟ کاش هیچ وقت بازیگر نشده بودم قسمت اول يك گفتگوى خبرساز

۰ نظر