اشک کارن همایون‌فر برای اجرای احساسی ستیلا و آنیسا دختران شیرازی

یکی به آسمان پیوست، یکی دیگر به دریای قلب‌های مهربونِ زمین؛ اجرای زیبای ستیلا و آنیسا از شیراز را در عصر جدید در ویدئو زیر ببینید.

۰ نظر