فرزاد حسنی از علت زجر ها و بلاهای زندگی که روی سرش آمده می گوید !

بخشى از گفتگوى اخیر فرزاد حسنی با رادی : هرچه در زندگی زجر کشیدم و بلا سرم آمده به خاطر کارم بوده

۰ نظر