مهمان خارجی صدا و سیما که مترجم دارد اما فارسی حرف می‌زند !

این ویدیو گفتگو با مهمان خارجی در برنامه شبکه ۳ را نشان می‌دهد که مثلا شخصی در حال ترجمه است، اما حین برنامه ارتباط قطع شده و مهمان خارجی به زبان فارسی حرف می‌زند

۰ نظر