روایت تلخ بازیگر ِ مشهور سریالِ یاغی از زندگی‌ سختش د‌ر تهران

روایت تلخ بازیگر «یاغی» از زندگی‌ سختش د‌ر تهران، از بی پولی عذاب می کشیدم و جایی برای خواب نداشتم

۰ نظر