تصاویر ساحلی یاسمن شاه حسینی همسر مجری معروف در استانبول

سفر انسان را متواضع می کند. شما متوجه می شوید که چه جایگاه کوچکی در جهان هستی دارید.

۰ نظر