واکنش رضا رشیدپور به اظهارات وزیر بهداشت درباره بیماران SMA

رضا رشیدپور هم در حالا خورشید به صحبت های وزیر بهداشت واکنش نشان داد.

رضا رشیدپوروزیر بهداشت
۰ نظر