ماجرای حضور تتلو در ناوشکن جماران از زبان دریادار سیاری!

دریادار سیاری درباره ماجرای حضور امیر تتلو در ناوشکن جماران توضیح داد.

تتلو
۰ نظر