اتفاقی که احسان علیخانی را به فکر ازدواج انداخت!

در بخشی از اجرای یکی از شرکت کنندگان عصر جدید او از مهریه جالب و متفاوت خود گفت که احسان علیخانی را برای ازدواج به وسوسه انداخت

عصر جدید
۰ نظر