فیلمی از شکنجه مهمانان کم سن و سال ماه عسل توسط قاچاقچیان اعضای بدن

فیلمی از شکنجه مهمانان کم سن و سال ماه عسل که توسط قاچاقچیان باند اعضای بدن برای خانواده های بچه ها میفرستادند.

 

 

ماه عسل 97
۰ نظر