دلیل شباهت ترانه و ستایش | کپی یا سهوی ؟

کاراکتر نرگس محمدی در سریال بوی باران شبیه کاراکتر او در سریال ستایش است

۰ نظر