وقتی علیرام نورایی توسط یک زن مسن دنبای شد و مورد فحاشی قرار گرفت!

دنبال کردن و فحاشی خانم مسن به علیرام نورایی در اوایل معروفیتش!

۰ نظر