افراد و خانواده هایی که نباید فطریه بدهند؟

در برنامه زلال احکام در باره کسانی که ملزم به پرداخت فطریه هستند یا نیستند و همچنین تعریف فقیر توضیح داده شد.

۰ نظر