صحبت‌های مسعود سلیمانی پس از تحمل یک سال گروگانگیری در آمریکا

با سفر ظریف به زوریخ، مسعود سلیمانی پس از تحمل یک سال گروگانگیری و حبس غیرقانونی در آمریکا آزاد و تحویل مقامات ایرانی وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.

۰ نظر