خون دماغ شدن وزیر کشور ترکیه در کنفرانس خبری

وزیر کشور ترکیه هنگام سخنرانی در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی دچار خونریزی از بینی شد. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه هنگام سخنرانی در کنفرانس خبری که به صورت پخش زنده بود ناگهان دچار خونریزی از ناحیه بینی شد. به گفته رسانه های ترکیه سرماخوردگی شدید که سلیمان سویلو چند روزی است به آن مبتلا شده دلیل این خونریزی بوده است. وزیر کشور ترکیه پس از دقایقی به کنفرانس خبری خود ادامه داد.

۰ نظر