نشاط جهانداری دومین خلبان زن ایرانی در حال چک کردن هواپیما قبل از پرواز

نشاط جهانداری دومین خلبان زن ایرانی در حال چک کردن هواپیما قبل از پرواز

.... Start, Checklist, Taxi....
.... استارت، چک‌لیست، تاکسی.... .
Time to Fly

۰ نظر