صحبت های مادر سرباز کتک خورده از نماینده مجلس

تماس تلفنی با مادر سرباز راهوری که گفته شده از نماینده مجلس سیلی خورده: شبی که این خبر را شنیدم از غصه نتوانستم بخوابم.

چون گوشی مدرن ندارم خبر سیلی خوردن فرزندم را یکی از بستگان که در فضای مجازی دیده بود به من اطلاع داد.

پسرم چون می‌دانست از کتک خوردنش ناراحت می‌شوم از این اتفاق چیزی به من و پدرش نگفته بود.

نماینده سبزوار در رابطه با ماجرای درگیری‌اش با سرباز راهور در بیانیه ای اعلام کرد: سرباز گفت هر خری هستی برای خودت هستی. با باتوم به شکم من کوبید. شیشه عقب ماشین روی سرم خرد شد. بنده به هیچ وجه به خودم اجازه سیلی زدن به صورت هیچکس را نمی‌دهم چه برسد به صورت یک سرباز وظیفه . باید از حیثیت من دفاع شود.

۰ نظر