افشاگری جنجالی خلبان امین امیرصادقی در برنامه حالا خورشید و بازداشت او!

کاپیتان امین امیرصادقی خلبان اخراجی در برنامه حالا خورشید درباره برخی شرکت های هواپیمایی که با وجود نقص فنی هواپیما خلبان را تحت فشار میگذارند تا پرواز را انجام دهد افشاگری کرد!

حالا خورشید
۰ نظر