شبی با عبدی با حضور بهاره و برزو ارجمند - قسمت ششم

مهمان قسمت ششم شب با عبدی که در تاریخ 28 تیر 1397 پخش شد برزو ارجمند و خواهرش بهاره رجمند بودند. 

تماشای این قسمت جذاب را ازدست ندهید.

شبی با عبدی
۰ نظر