شبی با عبدی با حضور نادر سلیمانی - قسمت هفتم

مهمان قسمت هفتم شب با عبدی که در تاریخ 29 تیر 1397 پخش شد نادر سلیمانی بود.

تماشای این قسمت جذاب را ازدست ندهید.

شبی با عبدی
۰ نظر