تسلیت متفاوت سید بشیر به آریا عظیمی نژاد برای درگذشت مادرش

تسلیت متفاوت سید بشیر به آریا عظیمی نژاد:هنوز زنگ گوشیم آهنگ میم‌مثل مادر توست! میدونستید سازنده این آهنگ آریا عظیمی نژاد هست؟؟ روح مادرشون شاد

۰ نظر