روایت یوسف تیموری از درگذشت همسر سابق اش در خارج از کشور

یوسف تیموری سال گذشته با حضور در برنامه ام شو با اجرای مجید صالحی گفت که همسر و فرزند خوانده اش او را ترک کرده اند و در حال حاضر مجرد است. وی اعلام کرد که پسر تایلندی همسرش از او نیست و او در واقع پسر خوانده اش است و همسرش برای همیشه به زادگاهش برگشته و فرزندش را بزرگ می کند.

۰ نظر