سوریلند هم فیلمِ مزاحم تورج ملکی را مسخره کرد!

سوریلند در قسمت جدیدش پس از 10 سال یادی از فیلم ایرج ملکی به نام مزاحمت که در سال 1387 تهیه شد کرد و به آن کنایه زد!

سوریلند
۰ نظر