ماجرای انفجار وحشتناک در دانشگاه صنعتی اصفهان چه بود؟

در این فیلم ماجرای انفجار در دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 19 آذرماه 1401 را از زبان رئیس دانشکده شیمی و رئیس دانشگاه مشاهده می‌نمایید.

۰ نظر