دلبری هانا پاک نیت برای مادرش در تفسیر کارتون سگ های نگهبان

چه سلطه ی عجیبی پیدا کردن کارتون های این دوره زمونه،بچه ها به شدت درگیر شخصیت ها شدن و شکل اونها رو میگیرن و دوستشون دارن. به همین دلیل خیلی مهم باید مراقب بود که بچه ها چی تماشا میکنن،گاهی بشینیم و باهاشون تماشا کنیم تا از محتوا با خبر بشیم. . .

۰ نظر