حرکات عجیب نجمه جودکی وقتی ماشینش گیر کرده بود توی گِل

خودمون باشیم قشنگ تره..شاید این واقعی ترین تصویر از من باشه.. از حال و احوالم..از شیطنت هام..
پروانه شدن راه سختیه اما شدنیه..
دو روز پیش که توی راه برگشت به تهران ماشین گیر کرده بود توی گِل،،
من و دو نفر دیگه از دوستام اومدیم پایین و سعی کردیم به جای حرص خوردن از این فضا لذت ببریم..

۰ نظر