لانه خفاش

هر آنچع باید درباره لانه خفاش بدانید

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد تأکید کرد: خفاش ها از سقف آویزان می شوند درحالیکه سرشان پایین است و شایعه مواد مایع جمع شده در لانه آنها کاملاً کذب و برای گمراهی و فریب بوده است.

۰ نظر