عکاسی از هانیه توسلی در شرایط سخت!!! داشت کور می شد بنده خدا!

عکاسی از هانیه توسلی در جشنواره جهانی فجر . بنده خدا داشت کور میشد عکاس ها هم بیخیال نمیشدن :)))

۰ نظر