پس از شاهکار موزه لوور ؛ سوتی نماینده لنگرود برای تلفظ FATF

تلاش لاهوتی ، نماینده لنگرود در مجلس برای تلفظ کلمه انگلیسی FATF

سوتی
۰ نظر