آهنگ شب های بعد از تو با صدای رضا بهرام

متن آهنگ شب های بعد از تو :

لعنت به شب های بعد از تو به دردی که ماند است از تو به دادم نمیرسی


رفتی آواره شد خانه ماندم غریبانه لعنت به بی کسی…


قلب من این چنین آسان نمیلرزید عشقت اما به غم هایش نمی ارزید 


دنیارا بردی مارا راحت به نابودی


دنیا غم شد مگر تو چند نفر بودی


لعنت به شب های بعد از تو به دردی که ماند است از تو به دادم نمیرسی


لعنت به شب های بعد از تو به دردی که ماند است از تو


من همانم که دل از دنیا بریدم با غمت باران به آتش میکشیدم


هر چه خواستی خاستم عشقی ندیدم


خاطراتت را چرا یادت نمانده غصه هات حالم را به پایانش رسانده


بی وفا مهر وفا یادت نمانده


قلب من این چنین آسان نمیلرزید عشقت اما به غم هایش نمی ارزید 


دنیارا بردی مارا راحت به نابودی


دنیا غم شد مگر تو چند نفر بودی


لعنت به شب های بعد از تو به دردی که ماند است از تو به دادم نمیرسی


 ♫♫♫♫  


### تکست اهنگ شب های بعد از تو رضا بهرام


 ♫♫♫♫ 


لعنت به شب های بعد از تو به دردی که ماند است از تو به دادم نمیرسی


رفتی آواره شد خانه ماندم غریبانه لعنت به بی کسی…


قلب من این چنین آسان نمیلرزید عشقت اما به غم هایش نمی ارزید 


دنیارا بردی مارا راحت به نابودی


دنیا غم شد مگر تو چند نفر بودی


لعنت به شب های بعد از تو به دردی که ماند است از تو به دادم نمیرسی


لعنت به شب های بعد از تو به دردی که ماند است از تو


من همانم که دل از دنیا بریدم با غمت باران به آتش میکشیدم


هر چه خواستی خاستم عشقی ندیدم


خاطراتت را چرا یادت نمانده غصه هات حالم را به پایانش رسانده


بی وفا مهر وفا یادت نمانده


قلب من این چنین آسان نمیلرزید عشقت اما به غم هایش نمی ارزید 


دنیارا بردی مارا راحت به نابودی


دنیا غم شد مگر تو چند نفر بودی


لعنت به شب های بعد از تو به دردی که ماند است از تو به دادم نمیرسی

موسیقیرضا بهرام
۰ نظر