پول های مردم که به حساب سلبریتی‌ها برای زلزله زدگان ریختند کجا خرج شد؟

اکنون که حدود هفت ماه از زلزله کرمانشاه می‌گذرد ، هنوز معلوم نشده که سرنوشت این پول ها چه شده!

زلزله
۰ نظر