دیپورت شدن جان استون خواننده زن بریتانیایی از ایران!!

جاس استون، خواننده زن معروف بریتانیایی که  وارد ایران شده بود، پس از ورود به کشور دیپورت  شد.

خواننده
۰ نظر