لحظه اذان گفتن در گوش دختر مهران غفوریان!

فیلمی از لحظه ای که قاری بین المللی قران ، حامد شاکرنژاد ، در گوش هانا غفوریان اذان گفت.

مهران غفوریان
۰ نظر