شکستن شیشه های خودروی بی ام و برای نجات یک سگ!!

صاحب یک خودروی بی ام و گرانقیمت شیشه های خودروی خود را برای نجات جان سگش شکست

سگ
۰ نظر