سوتی بسیار عجیب و خارج از عرف درباره شهید چمران در برنامه ماه عسل

سوتی جالبی که موتور سوارانی که سابقه همکاری با شهید چمران را داشتند دادند.

ماه عسل 97
۰ نظر