آیا فطریه مهمان بر عهده صاحب خانه است؟

شاید کسی در زمان عید فطر در خانه فرد دیگری مهمان باشد که در این صورت باید احکامی را بداند.
حجت الاسلام علیرضا پاکنژاد در مورد این ماجرا توضیح داد.

۰ نظر