ژنرال زن ایرانی که مهمان ماه عسل بود و اسیر شد

مصاحبه مهمان برنامه ماه عسل درباره ماجرای دستگیر شدنش در دوران جنگ هشت ساله عراق.

ماه عسل 97
۰ نظر