فیلم اسکورت جنازه حسن درویش معروف به پادشاه بستنی فروشان

فیلم اسکورت جنازه «حسن درویش» معروف به پادشاه بستنی فروشان خیابانی لندن توسط 10 بستنی فروش دیگر در گرینویچ و لوئیشام، وایرال شد. وی بیش از 40 سال در پایتخت به شغل سنتی بستنی فروشی با خودرو مشغول بود.

منبع: توئیت پرس

۰ نظر