طناب کشی هدیه تهرانی با اهالی روستای میانکاله در روز سیزده بدر
۰ نظر