سید علی اقبالی دوگاهه ، تنها شهیدی که پیکرش در دو شهر مدفون شد

سید علی اقبالی دوگاهه در ۷ مهر ماه ۱۳۲۸ در رودبار گیلان چشم به جهان گشود. او در ۲۵ سالگی استاد خلبان جنگنده f-۵ و در ۲۷ سالگی با درجه سرگردی جزو افسران ارشد نیروی هوایی ارتش ایران شد. سرلشگر خلبان عباس بابایی و سرلشگر خلبان مصطفی اردستانی از شاگردان تحت آموزش ایشان بودند.

یک آبان مصادف با سالگرد شهادت شهید سید علی اقبالی دوگاهه است

شهید
۰ نظر