صحبت‌های ابراهیم آبادی درباره خسرو شکیبایی | ابراهیم آبادی الان در کماست !

بخشی از صحبت‌های ابراهیم آبادی پیشکسوت بازیگر درباره خسرو شکیبایی را می‌بینید. آبادی این روزها حال خوشی ندارد و در کما است.

بازیگر
۰ نظر