عاقبت سرعت زیاد در خیابان‌های لغزنده

راننده خودروی شاسی بلند به دلیل لغزنده بودن جاده نتوانست به موقع وسیله نقلیه‌اش را پشت چراغ قرمز توقف کند.

۰ نظر